Ny hunger

Med en ny hunger så ska nya mål uppnås inom snar framtid Att jag satte upp målet för mig själv med att tävla i Mens physique kan nog ha varit ett utav de bästa beslut jag tagit inom träningen som även gett mig ny hunger! Under min sattsning så har jag fått lära mig så […]